Czy mogę nie płacić za zajęcia, jeśli uczestnik miał dłuższą nieobecność (np. 1 lub 2 miesiące)?

2023-04-16T01:30:34+02:00

Nie. Jeżeli umowa nie została wypowiedziana, uczestnik ma obowiązek uiszczania opłaty za kurs. Ma natomiast możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w wyznaczonej grupie. Umowa gwarantuje mu miejsce w grupie. Czytaj więcej [...]

Czy mogę nie płacić za zajęcia, jeśli uczestnik miał dłuższą nieobecność (np. 1 lub 2 miesiące)?2023-04-16T01:30:34+02:00
Przejdź do góry