W sytuacji, gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły:

– telefonicznie lub SMS 696 475 482

– mailowo: sekretariat@malowanakuznia.pl