Tak. Wybrane zdjęcia mogą być publikowane na stronie internetowej lub innych portalach i mediach społecznościowych oraz w tworzonej przez nas Galerii Artystów.