Tak. Uczestnicy w grupach są przydzieleni ze względu na wiek, jak i na umiejętności oraz poziom zaawansowania. Granica wiekowa nie wyznacza nam sztywno granicy przydziału. W dużej mierze to poziom zaawansowania uczestnika (kontynuujący naukę, początkujący) jest główną determinantą podziału.