Nie. Nauczyciel nie jest upoważniony do przyjmowania jakichkolwiek wpłat i wystawiania dokumentów potwierdzających ich przyjęcie. Ponadto wszelkie tego typu działania odciągałyby go od prowadzenia zajęć, co odbywałoby się ze szkodą dla uczestników zajęć. Opłat za lekcje należy dokonywać przelewem na nasz rachunek bankowy, który znajduje się w zakładce KONTAKT. W przypadku pierwszych lekcji próbnych opłatę należy dokonać przed zajęciami, a nauczycielowi okazać dowód wpłaty.