Nie. Nauczyciel nie jest upoważniony do przyjmowania jakichkolwiek płatności i wystawiania dokumentów potwierdzających ich przyjęcie. Ponadto wszelkie tego typu działania odciągałyby go od prowadzenia zajęć z uczestnikami, co odbywałoby się ze szkodą dla kursantów.