Tak, w pierwszych zajęciach można wziąć udział bez podpisywania umowy.