Tak. Istnieje możliwość zmiany grupy pod warunkiem wolnych miejsc w grupie.