Opłata czesnego obejmuje wyłącznie dni, w których odbywają się zajęcia. Opłata za kurs roczny jest sumą wszystkich godzin lekcyjnych odbywających się w okresie od września do czerwca, podzielonych na 10 równych rat.  Zatem ratę czesnego wypadającą w miesiącu, w którym odbywają się święta czy ferie, również należy opłacić, ponieważ dotyczy ona godzin, które się odbyły lub dopiero się odbędą.