Prace są własnością uczestnika lecz nie są wydawane uczniom zaraz po zajęciach. Prace są przechowywane w imiennej teczce uczestnika przez cały rok szkolny i wydawane po zakończeniu rok szkolnego. Jest to celowy zabieg, aby dzieci mogły pracować nad pracą i dopracowywać szczegóły, wracać do nich i wraz z nauczycielem obserwować swój progres.