Tak. Prace są własnością uczestnika lecz nie są wydawane uczniom po zajęciach. Prace są zbierane do teczki uczestnika przez cały rok szkolny i wydawane po zakończeniu rok szkolnego.