Tak. Przy płatności rocznej dokonanej z góry a cały rok w terminie 7 dni od podpisania umowy obowiązuje 10% rabat. Możliwość taka istniej tylko w miesiącu wrześniu.