Tak. Uczniom kontynuującym naukę przysługuje dodatkowy 5% rabat od ceny Premium Pracownia oraz Premium On-Line.