Tak. Rodzeństwu biorącemu udział w zajęciach całorocznych przysługuje 15% raba od ceny Premium Pracownia oraz Premium On-Line.