Tak. Należy niezwłocznie zgłaszać nieobecność uczestnika na zajęciach, gdyż wyłącznie usprawiedliwiona nieobecność uprawnia uczestnika do odrobienia zajęć w innym terminie. Zgłoszenia należy dokonywać drogą mailową, telefoniczną/SMS lub on-line ze strony internetowej z największym, możliwym wyprzedzeniem.