Tak. Wystawiamy faktury VAT na prośbę osoby zainteresowanej. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej prośby wraz z podaniem nazwy i adresu firmy oraz numeru NIP na którą ma być wystawiona faktura. Po wystawieniu paragonu fiskalnego bez NIP nie będzie możliwości wystawienia faktury.