Nie. Zajęcia te można odrobić w innej grupie pod warunkiem, że jest miejsce i że nieobecność była przed zajęciami zgłoszona. O możliwości odrobienia zajęć w pracowni decyduje nauczyciel prowadzący. Można też skorzystać z materiałów dydaktycznych znajdujących się w wirtualnej klasie i samodzielnie nadrobić materiał.