Grupy stacjonarne liczą od min. 4 do max 8 osób. Grupy on-line od min. 4 do max 10 osób. Dopuszcza się tymczasowy udział w zajęciach do 10 osób, jeśli są to uczestnicy oczekujący na uruchomienie kolejnej grupy lub odrabiający swoje nieobecności.