Zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne (2×45 min). Młodsze dzieci pomiędzy blokami dydaktycznymi mają 10 minutową przerwę.