Opłaty czesnego można dokonać wyłącznie przelewem na nasze konto, które znajdziesz w zakładce kontakt. Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych.