W przypadku zawarcia umowy, wysokość czesnego za kursy roczne określa indywidualny harmonogram rat obliczany stosownie od daty rozpoczęcia i zakończenia kursu. Jest to, do wyboru:

– iloczyn przypadających poszczególnych dni tygodnia w danym miesiącu, w których odbywa się kurs i ceny za 90 min danego kursu wg aktualnego cennika.

– lub stała rata miesięczna obliczana w oparciu o całkowity koszt całorocznego kursu.

Standardowa cena pojedynczych  zajęć stacjonarnych (90 min) bez zawartej umowy to 80 zł.

Standardowa cena pojedynczych zajęć on-line (90 min) bez zawartej umowy to 70 zł

Napisz do nas na adres sekretariat@malowanakuznia.pl jeśli chcesz otrzymać szczegółowy cennik zajęć dla swojego dziecka.