Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Są to instruktorzy sztuk plastycznych, artyści – plastycy, pedagodzy specjalizujący się w sztukach plastycznych i użytkowych, którzy zostali przeszkoleni w zakresie naszej metodyki prowadzenia zajęć OMDT i formuły autorskiego programu ART KOD™.