Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Są to osoby specjalizujące się w sztukach plastycznych i zdobniczych – pedagogów, artystów, plastyków, instruktorów, a także architektów i specjalistów z wybranej dziedziny, z doświadczeniem w zakresie edukacji artystycznej, które zostały przeszkolone w zakresie naszego programu nauczania oraz sposobu prowadzenia zajęć.