Kursy dla kadr z certyfikatem


Kursy dla kadr z certyfikatem podnoszące kwalifikacje

Nasze kursy rękodzieła i sztuki użytkowej

Prowadzone przez nas kursy dla dorosłych z zakresu rzemiosła i rękodzieła artystycznego odbywają się w ramach pozaszkolnych form kształcenia i skierowane są do osób, które chciałyby podnosić kwalifikacje zawodowe oraz zdobywać i rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie technik ozdabiania i tworzenia przedmiotów użytkowych. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wybranej techniki rękodzielniczej (technika decoupage, technika filcowania, stylizacja mebli, mixed media, rzeźba użytkowa,  malowanie na jedwabiu i inne). W cenę kursu rękodzieła i rzemiosła wliczone są wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac, narzędzia oraz akcesoria.

Kto może wziąć udział w naszych kursach

Adresatami kursów dla dorosłych są:
– bezrobotni i osoby indywidualne pragnące poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje,
– instytucje wspierające rynek pracy, w tym Urzędy Pracy, instytucje szkoleniowe, itp.
– kadra pedagogiczna,
– trenerzy warsztatów terapii zajęciowych,
– ośrodki kultury – domy kultury, pracownie hobbistyczne, itp
– pozostałe grupy zawodowe: floryści, właściciele i pracownicy kwiaciarni, galerii i inne.

Program kursu

Podstawa programowa poszczególnych kursów sztuki użytkowej i rękodzieła oraz technik ozdabiania i tworzenia przedmiotów użytkowych zawarta jest w opisie danego kursu. Natomiast szczegółowy plan i godzinowy rozkład zajęć przesyłany jest kursantom po dokonaniu wiążącego zgłoszenia (dokonaniu wpłaty zaliczki potwierdzającej udział w kursie).  Program kursu w zależności od przedmiotu, obejmuje od 30 h do 250 h, w tym zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Zagadnienia programowe kładą ogromy nacisk zarówno na teoretyczną, jak i praktyczną umiejętność tworzenia przedmiotów użytkowych, ale również obejmują obszerne zagadnienia produktowe a także wskazówki dydaktyczne dla osób prowadzących szkolenia oraz zagadnienia prawne, podatkowo-księgowe i marketingowe.

Egzamin: test z teorii i zaliczenie zajęć praktycznych

Wszystkie prace wykonywane podczas kursu podlegają zaliczeniu. Samodzielnie zaprojektowana i wykonana praca dyplomowa z obroną. Test sprawdzający zdobytą wiedzę teoretyczną.

Certyfikat

Uczestnicy kursów uzyskują Certyfikat Akademii Sztuki i Rękodzieła Malowana Kuźnia zaświadczający o ukończeniu kursu w ramach pozaszkolnych form kształcenia osób dorosłych wraz ze szczegółowym programem i liczbą odbytych zajęć oraz dokumentacją fotograficzną, niezbędną zwłaszcza dla osób, które korzystają z dofinansowania Urzędu Pracy lub innych instytucji rynku pracy, ośrodków szkoleniowych, itp.

Organizacja kursu

Zajęcia, w zależności od kursu, odbywają się w systemie dziennym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 lub weekendowym od piątku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 18.00 z uwzględnieniem przerwy obiadowej (20 min) i 4 przerw kawowych (10 min).

 

Uprawnienia

Uzyskany dokument zaświadcza o odbyciu kursu z wybranej dziedziny rękodzieła i sztuki użytkowej oraz umożliwia:
– samodzielne prowadzenie pracowni rękodzieła artystycznego,
– ubieganie się o dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– ubieganie się o awans zawodowy,
– prowadzenie warsztatów hobbistycznych w wybranych ośrodkach kultury,
– prowadzenie zajęć i wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie terapii zajęciowej,
– kadrze pedagogicznej wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie zajęć artystycznych,
– rozwój osobisty.

Informacje dodatkowe

W cenę kursu wliczony jest kawa, herbata i poczęstunek.

Obiad uczestnicy zamawiają we własnym zakresie. Istnieje możliwość zakupu obiadu w cenie 20 zł/os. Jeśli uczestnik ma szczególne preferencje dietetyczne (np. dieta zdrowotna, wegetarianizm) może zgłosić je w dniu przybycia. W miarę możliwości zostaną one uwzględnione przez firmę cateringową.

Nocleg nie jest uwzględniony w cenę kursu. Osobom przyjezdnym pomagamy w dokonaniu rezerwacji miejsc noclegowych w pobliskim Hostelu Olimpic ul. Zamenhofa 138 Poznań- Nowe Miasto, telefon 508 166 630.

Dofinansowanie

Zwróć się do pracodawcy o dofinansowanie kosztów kursu dla kadr! Jeśli jesteś osobą bezrobotną, a chciał(a)byś uzyskać dofinansowanie z Urzędu Pracy dowiedz się jak to zrobić w swoim urzędzie.

Zapisy i płatności

W celu dokonania wstępnego zgłoszenia udziału w kursie należy przesłać swoje zgłoszeni lub zapytanie mailem nad adres sekretariat@malowanakuznia.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie. Zwrotnie zostanie do Państwa przesłany formalny formularz zgłoszeniowy.

W celu dokonania wiążącego zgłoszenia udziału w kursie należy przesłać pocztą (ewentualnie skanem) podpisany formalny formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego w wysokości  zł na konto:

CraftART CRiRA Ilona Hałazińska
os. Oświecenia 59, 61-208 Poznań
mBank nr 52 1140 2004 0000 3502 7409 6738

w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez ASiR zgłoszenia w kursie. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, nazwę kursu, termin kursu np.: Anna Kowalska, TOP II Decoupage, 10-14 marzec 2012. O przyjęciu uczestnika na kurs decyduje termin przesłania formularza zgłoszeniowego i dokonania płatności. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie z listy kursantów. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Jeśli kurs rysunku, malarstwa lub innej sztuki nie odbędzie się z przyczyn lezących po stronie organizatora, wówczas wpisowe zwracane jest w całości. W innym przypadku wpisowe nie jest zwracane w całości, a jednie w części pomniejszonej o koszty poniesione przez organizatora kursu.

Wpłatę pozostałej części należności należy dokonać najpóźniej w dniu szkolenia w kasie ASiR. Jeśli płatność dokonana była elektronicznie, należy pierwszego dnia szkolenia okazać stosowny dowód wpłaty.

Podpisany formalny Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą na adres ASiR Malowana Kuźnia lub skan e-mailem na adres: sekretariat@malowanakuznia.pl a oryginał dostarczyć pierwszego dnia szkolenia.

Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych:
2.30/00002/2012.