Kurs rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży


kurs rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży
WIEK: 7/12, 13/17

Kurs rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych to idealna forma wprowadzenia uczestników w świat sztuki. Uczestnicy uczą się wrażliwości artystycznej na otaczające ich piękno. Umiejętności wyrażania własnych emocji. Nabywają umiejętności manualnych, usprawnią grafomotorykę ręki, rozwijają zdolności percepcyjne.

Kurs ten to jednak nie tylko nauka sztuki rysowania i malowania, lecz przede wszystkim nauka sztuki obserwacji i analizy otaczającej nas przestrzeni. Nauka przenoszenia tego co widzą i odczuwają nasze zmysły na karty papieru. To nauka przekuwania naszych obserwacji w obraz.

Na kursach rysunku i malarstwa uczestnicy poznają techniki rysunku: ołówek, pastele, węgiel, tusz, sangwina, oraz techniki malarskie: akwarele, akryle, olejne itd. Zdobywają umiejętności z zakresu tworzenia kompozycji, budowania tła, zachowania perspektywy czy światłocienia, kształtowania i dobierania właściwej proporcji. W trakcie kursów uczestnicy wykonują m.in.: studium martwej natury, postaci, pejzaż itp.

Kurs ten jest też doskonałym wstępem dla dzieci i młodzieży, które myślą w przyszłości o kierunkach artystycznych lub technicznych (np. architektura, budowa maszyn, itp.)  a także pedagogika,  protetyka i inne.

Cel zajęć

  • zapoznanie uczniów z różnorodnymi formami i technikami rysunkowymi i malarskimi,
  • zapoznanie z zasadami perspektywy, kompozycji i proporcji, paletą barw i zasadami tworzenia koloru, waloru i światłocienia,
  • rozwój umiejętności obserwacji i analizy otaczającej przestrzeni,
  • rozwój logicznego i twórczego myślenia oraz umiejętności manualnych i praktycznych  w rysunku,
  • inspirowanie do poznania twórczości Wielkich Mistrzów.

Efekt nauki

  • samodzielne tworzenie przez ucznia prac z wykorzystaniem różnorodnych technik rysunkowych i malarskich, 
  • umiejętne stosowanie poznanych zasad i samodzielne tworzenie studium postaci i zwierzęcia, martwej natury, pejzażu.
  • umiejętne wykorzystywanie środków wyrazu artystycznego – koloru, kształtu i faktury, 
  • pobudzenie wyobraźni i kreatywności ucznia

Wiek uczestników

– od 7 do 12 lat
– od 13 do 17 lat

Czas trwania zajęć

2 godziny lekcyjne (2 x 45 min) / raz w tygodniu

Czas trwania kursu

2 semestry / 66-72 godziny w zależności od poszczególnego dnia tygodnia

Wybrane prace młodych artystów. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej GALERII.