Kurs rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży


kurs rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży
WIEK: 7/12, 13/17

Kurs rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych to idealna forma wprowadzenia uczestników w świat sztuki. Uczestnicy uczą się wrażliwości artystycznej na otaczające ich piękno. Umiejętności wyrażania własnych emocji. Nabywają umiejętności manualnych, usprawnią grafomotorykę ręki, rozwijają zdolności percepcyjne.

Kurs ten to jednak nie tylko nauka sztuki rysowania i malowania, lecz przede wszystkim nauka sztuki obserwacji i analizy otaczającej nas przestrzeni. Nauka przenoszenia tego co widzą i odczuwają nasze zmysły na karty papieru. To nauka przekuwania naszych obserwacji w obraz.

Na kursach rysunku i malarstwa uczestnicy poznają techniki rysunku: ołówek, pastele, węgiel, tusz, sangwina, oraz techniki malarskie: akwarele, akryle, olejne itd. Zdobywają umiejętności z zakresu tworzenia kompozycji, budowania tła, zachowania perspektywy czy światłocienia, kształtowania i dobierania właściwej proporcji. W trakcie kursów uczestnicy wykonują m.in.: studium martwej natury, postaci, pejzaż itp.

Kurs ten jest też doskonałym wstępem dla dzieci i młodzieży, które myślą w przyszłości o kierunkach artystycznych lub technicznych (np. architektura, budowa maszyn, itp.)  a także pedagogika,  protetyka i inne.

Cel zajęć

– poznanie różnorodnych form i technik rysunkowych i malarskich,

– zapoznanie z zasadami  kompozycji i proporcji, paletą barw i zasadami tworzenia koloru oraz światłocienia,
– rozwój umiejętności obserwacji, analizy otaczającej przestrzeni,
– rozwój logicznego i twórczego myślenia oraz umiejętności manualnych i praktycznych,
– poszerzenie przedszkolnej i szkolnej wiedzy plastyczno-technicznej.

Efekt nauki

– samodzielne tworzenie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik rysunkowych i malarskich(rysunek, malarstwo, sgraffito, grafika, linoryt, rzeźba i inne),
– umiejętne stosowanie zasad kompozycji i tworzenia studium postaci, martwej natury, pejzażu, itp.,
– umiejętne wykorzystywanie różnych mediów, materiałów plastycznych –ołówki, kredki wodne, pastele olejne i suche, farby (plakatowe, tempera, akwarelowe, akrylowe, inne), węgiel, masy plastyczne, pasty i woski, itp.,
– bezpieczne stosowanie narzędzi i przyborów do twórczości plastycznej i technicznej,
– pobudzenie wyobraźni i kreatywności.

Wiek uczestników

– od 7 do 12 lat
– od 13 do 17 lat

Czas trwania zajęć

2 godziny lekcyjne (2 x 45 min) / raz w tygodniu

Czas trwania kursu

2 semestry / 66-72 godziny w zależności od poszczególnego dnia tygodnia

 

Wybrane prace młodych artystów. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej GALERII.