Malowana Kuźnia – niepubliczna placówka edukacji artystycznej.

Od ponad 8 lat aktywnie działamy na rzecz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie naszych zajęć dla dzieci odkrywamy przed naszymi słuchaczami kulturę, sztukę i rzemiosło artystyczne. Wracamy do korzeni, odkrywając radość tworzenia.

Oferta obejmuje zarówno kursy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak też warsztaty dla młodzieży zainteresowanej sztuką decoupage i innymi technikami zdobienia. Posiadamy również ofertę kursów dla dorosłych, pragnących rozwijać i doskonalić swoje umiejętności artystyczne.

Kursy prowadzone są w formie zajęć indywidualnych oraz grupowych (przeważnie w przypadku szkół
i przedszkoli). Oferowane przez nas zajęcia dla dzieci są doskonałym uzupełnieniem szkolnej edukacji artystycznej.

Adresatami kursów są pracownicy placówek kulturalno-oświatowych, warsztatów terapii zajęciowych, nauczyciele, studenci oraz osoby bezrobotne, pragnące poszerzyć swoją wiedzę lub nabyć nowe umiejętności, które pozwolą im podnieść kwalifikacji zawodowe z zakresu edukacji artystycznej, w tym rzemiosła i rękodzieła artystycznego.

Poza warsztatami dla młodzieży oraz kursami dla dzieci i dorosłych, organizujemy również imprezy firmowe
i artystyczne urodziny dla dzieci. Jest to doskonała forma integracyjnych spotkań w gronie bliskich osób oraz pracowników czy też klientów biznesowych.

Największą wartością Malowanej Kuźni są ludzie – artyści, rękodzielnicy, rzemieślnicy, instruktorzy – pasjonaci, którzy z ogromnym zaangażowaniem i pasją dzielą się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem.

miejsce odkrywania talentów

Wspólna pasja, wspieranie i propagowanie kultury, sztuki i rzemiosła zostało nagrodzone poprzez przyznanie tytułu Miejsca Odkrywania Talentów. Akademia Sztuki i Rękodzieła Malowana Kuźnia jest jedną z czternastu instytucji z powiatu poznańskiego, która otrzymała ten tytuł nadawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ogólnopolski tytuł Miejsca Odkrywania Talentów przyznawany jest instytucjom oraz placówkom, które wspierają uzdolnione dzieci i młodzież oraz rozwijają ich umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych.

Dołączcie do nas i rozwijajcie z nami swoje pasje!

Serdecznie zapraszam.

Ilona Hałazińska