Dorota Chmielewska


nauczyciel rysunku i malarstwa, artysta plastyk

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Uzyskała dyplom na wydziale Edukacji Artystycznej na specjalności: pedagogika sztuki oraz sztuka w przestrzeni społecznej. Działa w zakresie malarstwa, rysunku, instalacji i fotografii.

Sztuki plastyczne towarzyszą jej od najmłodszych lat. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Z przyjemnością i z zaangażowaniem prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Malowanej Kuźni. Jest również instruktorem artystycznym na kołach zainteresowań twórczych oraz nauczycielką plastyki i zajęć artystycznych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Mieszanka empatii, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka wraz z duszą
artystyczną sprawia, że praca którą wykonuję jest jej pasją.