Dorota Chmielewska


nauczyciel rysunku i malarstwa, artysta plastyk

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Uzyskała dyplom na wydziale
Edukacji Artystycznej na specjalności: pedagogika sztuki oraz sztuka w przestrzeni
społecznej. Działa w zakresie malarstwa, rysunku, instalacji i fotografii.

Sztuki plastyczne towarzyszą jej od najmłodszych lat. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i
doświadczeniem. Z przyjemnością i z zaangażowaniem prowadzi warsztaty twórcze dla
dzieci, młodzieży i dorosłych w Malowanej Kuźni. Jest również instruktorem artystycznym
na kołach zainteresowań twórczych oraz nauczycielką plastyki i zajęć artystycznych w
szkole podstawowej i gimnazjum.

Mieszanka empatii, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka wraz z duszą
artystyczną sprawia, że praca którą wykonuję jest jej pasją.