FAQ2021-09-12T17:58:58+02:00

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę podpisać umowę na prowadzenie zajęć?2023-04-16T01:30:30+02:00

Po przesłaniu zgłoszenia i przypisaniu dziecka do odpowiedniej grupy przygotowywana jest umowa, którą rodzić/ opiekun podpisuje elektronicznie poprzez zaufany portal służący do podpisywania umów AUTENTI (https://autenti.com/) . Rodzic / opiekun otrzymuje umowę mailem podanym w formularzu zgłoszeniowym w formie PDF, a swój podpis weryfikuje kodem sms otrzymanym na swój numer telefonu (podanym w formularzu zgłoszeniowym).

Kiedy mogę odebrać wszystkie prace?2023-04-16T01:30:31+02:00

Prace można odebrać po zakończeniu roku szkolnego lub do 30 dni od momentu zakończenia umowy.

Czy prace są zabierane po zajęciach przez ucznia?2023-04-16T01:30:32+02:00

Nie. Na większości zajęć nie ma możliwości zabrania prac zaraz po zajęciach. Prace te są wydawane po zakończeniu roku szkolnego (Kufer Sztuki/Rysunek i malarstwo/Rysunek fantasy) lub w przypadku zajęć ze sztuki użytkowej, po zakończeniu projektu.

Czy prace stają się własnością uczestnika?2023-04-16T01:30:33+02:00

Tak. Prace są własnością uczestnika lecz nie są wydawane uczniom po zajęciach. Prace są zbierane do teczki uczestnika przez cały rok szkolny i wydawane po zakończeniu rok szkolnego. 

Czy zdarzają się zmiany planu zajęć w trakcie roku szkolnego?2023-04-16T01:30:34+02:00

Tak. Mogą zdarzyć się zmiany planu zajęć np. z powodu choroby nauczyciela, uroczystości okolicznościowych uczestników (np. zielone szkoły) lub likwidacji zajęć w przypadku, gdy liczba uczestników w grupie zmniejszy się i wyniesie mniej niż 4 osoby.

Czy mogę nie płacić za zajęcia, jeśli uczestnik miał dłuższą nieobecność (np. 1 lub 2 miesiące)?2023-04-16T01:30:34+02:00

Nie. Jeżeli umowa nie została wypowiedziana, uczestnik ma obowiązek uiszczania opłaty za kurs. Ma natomiast możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w wyznaczonej grupie. Umowa gwarantuje mu miejsce w grupie. Jeśli dokona wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, wówczas nie będzie miał obowiązku dokonywania opłat. Jeśli jednak będzie chciał ponownie wrócić do wcześniejszego trybu nauki, może się zdarzyć, że jego miejsce zajmie inna osoba.

Z jakim wyprzedzeniem należy przyjść na zajęcia?2023-04-16T01:30:36+02:00

Na zajęcia uczestnik powinien przyjść nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć. 

Czy zajęcia na których się nie było przepadają?2023-04-16T01:30:37+02:00

Nie. Zajęcia te można odrobić w innej grupie pod warunkiem, że jest miejsce i że nieobecność była przed zajęciami zgłoszona. O możliwości odrobienia zajęć w pracowni decyduje nauczyciel prowadzący. Można też skorzystać z materiałów dydaktycznych znajdujących się w wirtualnej klasie i samodzielnie nadrobić materiał. 

Czy trzeba zgłaszać nieobecność na zajęciach?2023-04-16T01:30:38+02:00

Tak. Należy niezwłocznie zgłaszać nieobecność uczestnika na zajęciach, gdyż wyłącznie usprawiedliwiona nieobecność uprawnia uczestnika do odrobienia zajęć w innym terminie. Zgłoszenia należy dokonywać drogą mailową, telefoniczną/SMS lub on-line ze strony internetowej z największym, możliwym wyprzedzeniem.

Czy trzeba płacić za zajęcia, na których jest się nieobecnym?2023-04-16T01:30:38+02:00

Tak. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za kurs. W cenę kursu wliczone są wszystkie materiały, które uczestnik wykorzysta na kolejnych zajęciach oraz czas prowadzącego, który bez względu na nieobecność uczestnika, prowadzi zajęcia. Nieobecny uczestnik ma prawo skorzystać z możliwości odrobienia zajęć w innym terminie (nie później niż 30 dni po powrocie) w uzgodnionej wcześniej grupie lub na zajęciach dodatkowych lub skorzystać z materiałów dydaktycznych, które znajdują się w wirtualnej klasie, aby samodzielnie nadrobić materiał. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu kosztów za zajęcia.

Co zrobić, gdy kursant nie może uczestniczyć w zajęciach (choroba, wyjazd, itp.)?2023-04-16T01:30:39+02:00

W sytuacji, gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły:

– telefonicznie lub SMS 696 475 482

– mailowo: sekretariat@malowanakuznia.pl

Czy można zmienić grupę w trakcie roku szkolnego?2023-04-16T01:30:40+02:00

Tak. Istnieje możliwość zmiany grupy pod warunkiem wolnych miejsc w grupie.

Czy można zapisać się na zajęcia w trakcie trwania kursu?2023-04-16T01:30:41+02:00

Zapisy na zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w trybie ciągłym. Można dołączyć do wybranej grupy pod warunkiem wolnych miejsc w grupie. Indywidualny harmonogram comiesięcznych rat przygotowywany zostaje od momentu dołączenia do grupy aż do zakończenia zajęć w czerwcu.

Czy mogżna wziąć udział w zajęciach „na próbę” zanim podpiszę umowę?2023-04-16T01:30:42+02:00

Tak, w pierwszych zajęciach można wziąć udział bez podpisywania umowy. 

Czy mogę zrezygnować z kursu po podpisaniu umowy?2023-04-16T01:30:42+02:00

Tak, choć będzie nam przykro. Umowę można w każdym momencie wypowiedzieć bez podawania przyczyn zachowując okres miesięcznego wypowiedzenia. Wówczas też nastąpi końcowe rozliczenie umowy za okres jej obowiązywania.

Czy muszę podpisywać umowę?2023-04-16T01:30:43+02:00

Tak. Po pierwszych próbnych zajęciach, musisz podpisać umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

Czy mogę brać udział w zajęciach bez podpisania umowy?2023-04-16T01:30:44+02:00

Tak, lecz można brać udział tylko w pierwszych zajęciach bez podpisania umowy pod warunkiem, że jest miejsce w grupie. 

Czy muszę przynosić swoje materiały i przybory plastyczne?2023-04-16T01:30:45+02:00

Nie. Nie ma obowiązku przynoszenia własnych materiałów i przyborów plastycznych. Wszystkie są dostarczane przez Akademię. Jeśli jednak masz własne i lubisz nimi pracować, możesz z nich korzystać. Nie odpowiadamy jednak za ich zgubienie, zużycie czy zniszczenie w trakcie zajęć. Nie zwracamy w zamian materiałów z pracowni.

Czy po otrzymaniu paragonu, mogę prosić o fakturę?2023-04-16T01:30:45+02:00

Z uwagi na zmianę przepisów podatkowych standardowo wystawiamy paragon fiskalny za usługę edukacyjną. Jeśli chcesz otrzymać fakturę  VAT musisz zgłosić ten fakt przy podpisaniu umowy podając niezbędne dane do jej wystawienia: nazwę i adres firmy oraz NIP. Nie wystawiamy faktur na usługę, jeśli wystawiony został na nią paragon fiskalny.

Czy wystawiane są faktury VAT?2023-04-16T01:30:47+02:00

Tak. Wystawiamy faktury VAT na prośbę osoby zainteresowanej. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej prośby wraz z podaniem nazwy i adresu firmy oraz numeru NIP na którą ma być wystawiona faktura. Po wystawieniu paragonu fiskalnego bez NIP nie będzie możliwości wystawienia faktury.

Czy wystawiamy paragony za usługę edukacyjną?2020-09-05T00:09:11+02:00

Tak.

Czy mogę za lekcje zapłacić nauczycielowi przed zajęciami?2020-09-05T00:08:30+02:00

Nie. Nauczyciel nie jest upoważniony do przyjmowania jakichkolwiek płatności i wystawiania dokumentów potwierdzających ich przyjęcie. Ponadto wszelkie tego typu działania odciągałyby go od prowadzenia zajęć z uczestnikami, co odbywałoby się ze szkodą dla kursantów.

Jak mogę dokonać opłaty czesnego?2020-09-05T00:07:37+02:00

Wpłaty czesnego można dokonać wyłącznie przelewem na nasze konto, które znajdziesz w zakładce kontakt.

Czy mogę odliczyć sobie koszt zajęć w czasie ferii?2020-09-05T00:00:28+02:00

Nie. Czas ferii, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych nie jest wliczony i nie został ujęty w kwocie czesnego. Zatem nie można sobie odliczyć czegoś, co nie zostało naliczone. Dodatkowe dni wolne nie objęte płatnością ujęte są w Terminarzu roku szkolnego.

Czy płacę czesne za okresy wakacyjne (ferie, wakacje, przerwy świąteczne, itp.)?2020-09-04T23:59:08+02:00

Opłata czesnego obejmuje wyłącznie dni, w których odbywają się zajęcia. Opłata za kurs roczny jest sumą wszystkich godzin lekcyjnych odbywających się w okresie od września do czerwca, podzielonych na 10 równych rat.  Zatem ratę czesnego wypadającą w miesiącu, w którym odbywają się święta czy ferie, również należy opłacić, ponieważ dotyczy ona godzin, które się odbyły lub dopiero się odbędą.    

Czy jest pobierana dodatkowa opłata np. wpisowe?2020-09-04T23:44:38+02:00

Nie. Poza czesnym, przy podpisaniu umowy, nie pobieramy w roku kolnym 2020/2021 wpisowego.

Do kiedy należy dokonać płatności czesnego za kurs?2020-09-04T23:42:32+02:00

Płatności za kurs dokonywać należy zgodnie z otrzymanym indywidualnym harmonogramem rat płatnych z góry do 5-ego każdego miesiąca przelewem na konto podane w umowie.

Czy są przewidziane rabaty za opłatę roczną płatną z góry za cały rok nauki?2020-09-04T12:06:01+02:00

Tak. Przy płatności rocznej dokonanej z góry a cały rok w terminie 7 dni od podpisania umowy obowiązuje 10% rabat. Możliwość taka istniej tylko w miesiącu wrześniu.

Czy są przewidziane upusty dla rodzeństw?2020-09-04T11:28:51+02:00

Tak. Rodzeństwu biorącemu udział w zajęciach całorocznych przysługuje 15% raba od ceny Premium Pracownia oraz Premium On-Line.

Czy są przewidziane upusty dla dzieci kontynuujących naukę?2020-09-04T11:24:57+02:00

Tak. Uczniom kontynuującym naukę przysługuje dodatkowy 5% rabat od ceny Premium Pracownia oraz Premium On-Line.

Jaka jest wysokość czesnego (opłaty za kurs)?2020-09-04T11:22:36+02:00

W przypadku zawarcia umowy, wysokość czesnego za kursy roczne określa indywidualny harmonogram rat obliczany stosownie od daty rozpoczęcia i zakończenia kursu. Jest to, do wyboru:

– iloczyn przypadających poszczególnych dni tygodnia w danym miesiącu, w których odbywa się kurs i ceny za 90 min danego kursu wg aktualnego cennika.

– lub stała rata miesięczna obliczana w oparciu o całkowity koszt całorocznego kursu.

Standardowa cena pojedynczych  zajęć stacjonarnych (90 min) bez zawartej umowy to 80 zł.

Standardowa cena pojedynczych zajęć on-line (90 min) bez zawartej umowy to 70 zł

Napisz do nas na adres sekretariat@malowanakuznia.pl jeśli chcesz otrzymać szczegółowy cennik zajęć dla swojego dziecka.

Czy będą publikowane zdjęcia prac uczestników?2020-09-04T11:12:19+02:00

Tak. Wybrane zdjęcia mogą być publikowane na stronie internetowej lub innych portalach i mediach społecznościowych oraz w tworzonej przez nas Galerii Artystów.

Czy i gdzie będą publikowane zdjęcia z zajęć?2020-09-05T00:01:50+02:00

Tak. Wybrane zdjęcia mogą być publikowane na stronie internetowej, w galerii prac uczniów i na naszych profilach w mediach społecznościowych.  Służą one wyłącznie promowaniu naszych zajęć oraz efektów prac naszych uczniów. 

Czy w trakcie zajęć będą robione zdjęcia?2020-09-04T11:07:45+02:00

Tak. W trakcie zajęć tworzona jest dokumentacja fotograficzna, zarówno powstających prac, jak i dzieci w trakcie pracy z poszanowania ich wizerunku oraz za zgodą ich samych, jak również ich rodziców/opiekunów prawnych.

Czy zajęcia odbywają się w ferie i przerwy świąteczne?2020-09-04T10:58:06+02:00

Nie. Zajęcia w roku szkolnym odbywają się w tym samym czasie, co w szkole tradycyjnej. Nauka nie odbywa się w okresie ferii, wakacji czy przerw świątecznych. Terminarz roku szkolnego, który znajduje się na stronie internetowej szczegółowo określa dni wolne od zajęć. W okresie ferii i wakacji prowadzimy dodatkowe kursy, półkolonie lub plenery. 

Czy moje dziecko może samo wracać do domu?2020-09-04T10:46:05+02:00

Tak. Dziecko może samodzielnie wracać po zajęciach do domu pod warunkiem otrzymania przez nas zgody rodzica/opiekuna prawnego na samodzielny powrót dziecka do domu. O wzór takiej zgody można poprosić opiekuna grupy lub wysłać prośbę na adres sekretariat@malowanakuznia.pl

Kto prowadzi zajęcia?2020-09-04T10:44:22+02:00

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Są to osoby specjalizujące się w sztukach plastycznych i zdobniczych – pedagogów, artystów, plastyków, instruktorów, a także architektów i specjalistów z wybranej dziedziny, z doświadczeniem w zakresie edukacji artystycznej, które zostały przeszkolone w zakresie naszego programu nauczania oraz sposobu prowadzenia zajęć.

Czy zajęcia prowadzi jeden nauczyciel?2020-09-04T10:42:19+02:00

Nie. Grupa ma jednego opiekuna – nauczyciela wiodącego, jednak wybrane zajęcia odbywają się również z innymi nauczycielami. Pozwala to na wprowadzenie różnorodności i innego spojrzenia na wybrane zagadnienia. Poszerza tym samym spektrum zdobywanej wiedzy przez uczestnika.

Gdzie odbywają się zajęcia?2020-09-04T10:41:11+02:00

Zajęcia stacjonarne odbywają się w pracowni w Poznaniu, Os. Oświecenie 59 i w Kamionkach, ul. Poznańska 5. Natomiast zajęcia on-line odbywają się na żywo poprzez platformę Google Meet. 

Czy grupy są zróżnicowane pod względem wieku lub poziomu zaawansowania uczestników?2020-09-04T10:38:53+02:00

Tak. Uczestnicy w grupach są przydzieleni ze względu na wiek, jak i na umiejętności oraz poziom zaawansowania. Granica wiekowa nie wyznacza nam sztywno granicy przydziału. W dużej mierze to poziom zaawansowania uczestnika (kontynuujący naukę, początkujący) jest główną determinantą podziału.

Jaka jest minimalna liczba uczestników niezbędna do uruchomienia grupy?2020-09-04T10:37:03+02:00

Uruchomienie kolejnych grup następuje w momencie zakwalifikowania do niej min 4 uczestników. Jeśli w trakcie trwania roku szkolnego jeden z uczestników zrezygnuje z zajęć, grupa zostaje rozwiązana, a jej uczestnicy, w miarę możliwości, przypisani zostają do innych, istniejących grup.

Ilu jest uczestników w grupie?2020-09-04T10:33:48+02:00

Grupy stacjonarne liczą od min. 4 do max 8 osób. Grupy on-line od min. 4 do max 10 osób. Dopuszcza się tymczasowy udział w zajęciach do 10 osób, jeśli są to uczestnicy oczekujący na uruchomienie kolejnej grupy lub odrabiający swoje nieobecności. 

Jak długo trwają zajęcia?2020-09-04T10:21:46+02:00

Zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne (2×45 min). Młodsze dzieci pomiędzy blokami dydaktycznymi mają 10 minutową przerwę. 

Ile razy w tygodniu odbywają się zajęcia kursów rocznych dla dzieci i młodzieży?2020-09-04T10:09:43+02:00

Zajęcia kursów rocznych, w tym kurs rysunku i malarstwa oraz kurs sztuki użytkowej dla dzieci i młodzieży odbywają się 1 raz w tygodniu.

Kiedy zaczynają się zajęcia w nowym roku szkolnym?2020-09-04T10:06:38+02:00

Zajęcia zaczynają się po 15 wrześniu i trwają do czerwca. W miesiącu wrześniu trwają zapisy oraz odbywają się drzwi otwarte. Rok szkolny trwa zatem 10 miesięcy i obejmuje, w zależności od dnia tygodnia od 68 do 74 godzin lekcyjnych. W roku szkolnym 2020/2021 ilość godzin lekcyjnych dla każdej  z grup wynosi 70 godzin. 

Jak zapisać dziecko na kurs?2020-09-04T10:05:38+02:00

Zgłoszenia / zapisy na kursy dla dzieci przyjmowane są prze formularz on –line: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Przejdź do góry