TERMIN: 9 czerwca 2017, godz. 18.30 – 20.00, Poznań 

WERNISAŻ KOŃCOWOROCZNY prac uczniów Akademii Sztuki i Rękodzieła Malowana Kuźnia 2016/2017

Dobiega końca kolejny rok naszej wspólnej pracy nad rozwijaniem talentów i pasji Państwa dzieci. Mam, zatem ogromną przyjemność, w imieniu młodych artystów, nauczycieli i swoim własnym, zaprosić Państwa wraz rodziną i przyjaciółmi na Wernisaż Końcoworoczny prac uczniów Akademii Sztuki i Rękodzieła Malowana Kuźnia.

Uczniowie naszej Akademii przez cały rok z ogromnym zaangażowaniem i cierpliwością poznają nowe techniki artystyczne i rękodzielnicze. Uczą się obserwować, analizować i dostrzegać relacje zachodzące w otaczającej nas przestrzeni, by w efekcie przenieść swoje emocje i spostrzeżenia na papier, płótno czy przedmioty codziennego użytku. Wystawa jest dla nas wszystkich bardzo ważnym momentem. Tego dnia odkrywamy przed światem naszą małą sztukę mając nadzieję, że znajdzie uznanie w oczach Państwa i wszystkich miłośników sztuki tworzenia.

Wystawa została objęta patronatem medialnym Ratajskiej Telewizji Kablowej.

Miejsce i data wystawy:

9 czerwca 2017 r., godz. 18.30 – 20.00 Szkoła Podstawowa nr 6 w Poznaniu, os. Rusa 56

– hol główny szkoły