Poznaj tajniki rysunku w trakcie naszej zimowej akademii!

Zimowy kurs rysunku to doskonała forma urozmaicenia czasu podczas ferii, przede wszystkim jednak to czas by poznać i nabyć praktycznych umiejętności w zakresie technik rysunkowych. Podczas zajęć uczestnicy poznają różne techniki  rysunkowe (ołówek, węgiel, tusz, pisaki i markery, akwarela) oraz uczą się umiejętności obserwacji i analizy otoczenia.

W cenę kursu wliczone są wszelkie materiały i pomoce niezbędne do wykonania projektów. Ponadto własnoręcznie stworzone prace stają się własnością dzieci.

Wiek uczestników

od 12 do 18 lat

Liczba osób w grupie

minimum 6 osób; organizator zastrzega prawo do odwołania zajęć w przypadku zdarzeń losowych (choroba) lub zbyt mała liczba zgłoszonych uczestników

Czas trwania kursu

5 dni (pon-pt) x 3h tj. 15 h

Cena

kurs tygodniowy (5x3h) – 250zł

pojedynczy warsztat 1-dniowy (3h) – 70zł

Termin:

30 stycznia – 3 lutego 2017 r., godz. 13.00 – 16.00

6 lutego – 10 lutego 2017 r., godz. 13.00 – 16.00

Prowadzi

Anastasia Skorikova – artysta plastyk, nauczyciel rysunku i malarstwa

Daria Grajek – artysta plastyk, nauczyciel rysunku i malarstwa


W programie

DZIEŃ 1. Wprowadzenie do technik grafiki rysunkowej – Martwa natura (ołówek, ich rodzaje i  różne stopnie twardości ołówków)
DZIEŃ 2. Perspektywa powietrzna w krajobrazie – Pejzaż (tusz i piórko)
DZIEŃ 3. Rysunek architektoniczny – Starówka Poznania (węgiel)
DZIEŃ 4. Studium kwiatów – Barwna flora (akwarela)
DZIEŃ 5. Studium postaci człowieka – grafika (markery, cienkopisy, pisaki, flamastry)