W sytuacji, gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub SMS 696 475 482, 502916070 lub / i mailowo: sekretariat@malowanakuznia.pl Jest to warunek konieczny, by mieć prawo do odrobienia nieobecności.