Tak. Uczestnicy są przydzielani do grup ze względu na wiek, ale też ze względu na umiejętności oraz poziom zaawansowania. Granica wiekowa nie wyznacza nam sztywno granicy przydziału. W dużej mierze to poziom zaawansowania i umiejętności uczestnika (kontynuujący naukę, początkujący) jest główną determinantą podziału.