Tak, w przypadku nieobecności istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem. Nieobecności należy odrobić w terminie 30 dni od zgłoszenia jej.