Nie. Nie można odliczyć sobie kosztów zajęć za okres ferii, przerw świątecznych czy dodatkowych dni wolnych ujętych w naszym terminarzu roku szkolnego. Lekcje, które przypadłyby w tym okresie nie są ujęte w programie, a tym samym w cenie kursu. Cena kursu obejmuje wyłącznie dni, w których odbywają się zajęcia. Zatem miesięczną ratę czesnego wypadającą w miesiącu, w którym są święta czy ferie, również należy opłacić, ponieważ dotyczy ona godzin, które się odbyły lub dopiero się odbędą w kolejnych okresach. Jest on uśrednioną kwotą wynikającą z podzielenia należnej opłaty za kurs na określoną ilość rat.