Tak. Dziecko może samodzielnie wracać po zajęciach do domu pod warunkiem otrzymania przez nas zgody rodzica/opiekuna prawnego na samodzielny powrót dziecka do domu. O wzór takiej zgody można poprosić opiekuna grupy lub wysłać prośbę na adres sekretariat@malowanakuznia.pl lub znaleźć ją w panelu kursanta.