Zapisy na zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny pod warunkiem wolnych miejsc w grupie lub utworzenia dodatkowych grup. Wówczas cena kursu zostanie pomniejszona o ilość lekcji, które się już odbyły. Wówczas też zostanie przygotowany indywidualny harmonogram miesięcznych rat czesnego liczony od momentu dołączenia do grupy, aż do zakończenia zajęć w czerwcu.