Tak. W dwóch próbnych zajęciach można uczestniczyć bez podpisywania umowy. Następnie musisz podpisać umowę na świadczenie usługi edukacyjnej. Wynika to z troski o bezpieczeństwo uczestników, zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań oraz dopełnienie obowiązków formalno-prawnych .