Tak. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za kurs. W cenę kursu wliczone są wszystkie materiały, które uczestnik wykorzysta na kolejnych zajęciach oraz czas prowadzącego, który bez względu na nieobecność uczestnika, prowadzi zajęcia. Nieobecny uczestnik ma prawo skorzystać z możliwości odrobienia zajęć w innym terminie (nie później niż 30 dni po powrocie) w uzgodnionej wcześniej grupie lub na zajęciach dodatkowych lub skorzystać z materiałów dydaktycznych, które znajdują się na platformie kursowej (PAKIET VIP), aby samodzielnie nadrobić materiał. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu kosztów za zajęcia.