Nie. Nie ma konieczności przynoszenia własnych materiałów i przyborów plastycznych na zajęcia. Wszystkie materiały dydaktyczne, w tym materiały plastyczne i narzędzia zapewniamy podczas zajęć. Uczestnicy w pełni korzystają z wyposażenia pracowni. Jeśli jednak uczestnicy mają własne materiały lub narzędzia, którymi lubią pracować, mogą z nich korzystać. W takim przypadku prosimy o ich oznaczenie. Nie odpowiadamy za ich zgubienie, zużycie czy zniszczenie w trakcie zajęć. Nie zwracamy w zamian materiałów z pracowni.