Tak. Podczas zajęć tworzona jest dokumentacja fotograficzna, zarówno powstających prac, jak i dzieci w trakcie pracy z poszanowania ich wizerunku oraz za zgodą ich samych, jak również ich rodziców/opiekunów prawnych. Zgodę taką rodzice lub dorośli uczestnicy wyrażają podczas podpisywania umowy.