Tak. Mogą zdarzyć się zmiany planu zajęć np. z powodu choroby nauczyciela, uroczystości okolicznościowych uczestników (np. zielone szkoły) lub likwidacji zajęć w przypadku, gdy liczba uczestników w grupie zmniejszy się i wyniesie mniej niż 5 osoby. Wówczas może nastąpić przeniesienie uczestników do innej grupy, a w przypadku kolizji terminów wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron i bez okresu wypowiedzenia. W przypadku choroby nauczyciela, zostanie podany inny, dodatkowy termin do odrobienia zajęć.