Płatności za kurs dokonywać należy zgodnie z otrzymanym indywidualnym harmonogramem rat płatnych z góry do 5-ego każdego miesiąca przelewem na konto podane w umowie. W przypadku opłat jednorazowych z góry do końca września.