Zajęcia kursów rocznych odbywają się 1 raz w tygodniu.