Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat trwają 60 min, natomiast zajęcia dla dzieci powyżej 6 lat i dorosłych trwają 90 min, czyli 2 godziny lekcyjne po 45 minutowe.