Uruchomienie kolejnych grup następuje w momencie zakwalifikowania do niej min 5 uczestników. Jeśli w trakcie trwania roku szkolnego jeden z uczestników zrezygnuje z zajęć, grupa może zostać rozwiązana, a jej uczestnicy, w miarę możliwości, przypisani zostają do innych grup.