Cena lekcji dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat wynosi 70 zł. Każda lekcja trwa 60 minut. W przypadku podpisania umowy całorocznej cena lekcji wynosi 60 zł. Rabaty przewidziane są dla uczestników kontynuujących naukę po pierwszym pełnym roku udziału z zajęciach oraz w pakietach rodzinnych na każdego kolejnego uczestnika kursu.
Cena lekcji dla dzieci w wieku powyżej 6 lat i dorosłych wynosi 45 zł w przypadku podpisania umowy 40 zł. Pojedyncze zajęcia obejmują dwie godziny lekcyjne czyli 90 minut. Zatem koszt pojedynczych zajęć wynosi 90 zł lub po podpisaniu umowy 80 zł .
Cena całego kursu jest sumą 70 lekcji pomnożonych przez cenę.
Opłatę za kurs można zapłacić jednorazowo lub w równych miesięcznych ratach.
Jeśli uczestnik dołączy do kursów w trakcie roku szkolnego cena kursu jest pomniejszona o liczbę lekcji, które się już odbyły.
PRZYKŁAD:
Uczestnik dołączył do kursu we wrześniu. Zajęcia kończą się w czerwcu następnego roku. Jest osobą początkującą. To jego pierwszy rok nauki. Podpisała umowę. Wybrał pakiet podstawowy, bez VOD.
Cena kursu: 70 lekcji x 40 zł = 2800 zł
Czesne miesięczna (10 rat): 2800 zł : 10 miesięcy = 280 zł