Czy mogę nie płacić za zajęcia, jeśli uczestnik miał dłuższą nieobecność (np. 1 lub 2 miesiące)?

2023-08-24T11:08:32+02:00

Nie. Jeżeli umowa nie została wypowiedziana, uczestnik ma obowiązek uiszczania opłaty za kurs. Ma natomiast możliwość odrobienia zajęć w innym terminie . Umowa gwarantuje mu miejsce w grupie. Jeśli Czytaj więcej [...]

Czy mogę nie płacić za zajęcia, jeśli uczestnik miał dłuższą nieobecność (np. 1 lub 2 miesiące)?2023-08-24T11:08:32+02:00
Przejdź do góry