FORMULARZ ZAPISU NA KURS
Jak rysować i projektować budowle z prostych kształtów

DANE ZLECENIODAWCY

Dane kontaktowe Rodzica / Opiekuna

Dane uczestnika warsztatów

Dieta
Inne

PRZEDMIOT UMOWY

Wybierz kurs

Wybrany poniżej cykl kursów lub jednodniowy kurs stanowi przedmiot umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Po przesłaniu formularza otrzymasz od nas dokument proforma z danymi do dokonania płatności.
Oznacz cykl kursów, jeśli chcesz zapisać dziecka na cały tydzień zajęć. Opcja rekomendowana.

Wybierz termin kursów

Termin

Wybierz miejsce kursów

Lokalizacja

INFORMACJE ROZLICZENIOWE

Standardowo wystawiamy paragon zakupu. Jeśli potrzebujesz fakturę oznacz ją i podaj dane do faktury wraz z numerem NIP. Na dokumentach będą widniały dwie pozycje - kurs oraz konsumpcja.

SKĄD PRZYBYWASZ

Gdzie dowiedziałaś/eś się o naszej ofercie?

NAPISZ WIADOMOŚĆ, JEŚLI MASZ DODATKOWE PYTANIA

Oświadczenie *