Formularz zapisu

Rysuneka postaci ludzkiej z modelką dla początkujących

Dane kontaktowe Rodzica / Opiekuna

Dane uczestnika warsztatów

Uprawniony do zniżki:

Wybrana lokalizacja i temat warsztatów

Lokalizacja

Skąd nas przybywasz?

Skąd dowiedziałaś/eś się o naszej ofercie?

Jeśli masz pytania, pisz śmiało?

Oświadczenie *