Stacjonarny kurs
rysunku i malarstwa  

Stacjonarny kurs rysunku i malarstwa to tradycyjna forma zajęć odbywających się w naszej pracowni w Poznaniu i podpoznańskich Kamionkach.

To doskonała forma zajęć dla dzieci i młodzieży, które chciałyby zgłębić sztukę rysowania i malowania pod okiem doświadczonych i cierpliwych nauczycieli

Zapisy

Informacje organizacyjne

Lekcje prowadzone są w grupach  od 4 do 8 osób.

Lekcje prowadzone są w grupach wiekowych, lecz wiek nie stanowią sztywnego kryterium. Służy temu by uczestnicy zajęć swobodnie czuli się w swoich grupach rówieśniczych. Dużo bardziej istotny jest natomiast poziom umiejętności rysunkowych i percepcyjnych oraz tempo pracy. Dlatego w naszych grupach mogą pracować dzieci młodsze ze starszymi, jeśli ich poziom umiejętności jest na podobnym poziomie.

Rekomendowane przez nas przedziały wiekowe uczestników zajęć to wiek: 5-6 lat, 7 – 9 lat, 10-12 lat, 13-17 lat

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 min czyli 2 godziny lekcyjne ( 45 min) z uwzględnieniem 10 minutowej przerwy.
Kurs trwa 2 semestry / 66-72 godziny w zależności od poszczególnego dnia tygodnia.

Kurs stacjonarny obejmuje wszystkie narzędzia i materiały plastyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć w pracowni. Uczestnik nie musi przynosić swoich.  Może natomiast zaopatrzyć się w ARTBOX-y zawierające niezbędne materiały do poszczególnych lekcji, aby móc dodatkowo pracować w domu

Uczestnicy kursów stacjonarnych otrzymają dostęp online do materiałów dydaktycznych, które umożliwią im powtarzanie i utrwalanie przerobionych lekcji.  Pozwoli im to również nadrobienie materiału w przypadku nieobecności.

Zajęcia prowadzone w pracowni wymagają zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Dlatego zarówno na nauczycielach, jaki i na uczniach będzie spoczywał obowiązek:

 •  zakrywania nosa i ust maseczką lub przyłbicą,
 •  dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek jednorazowych,
 • pracy wyznaczonymi przez nauczyciela narzędziami,
 • zgłaszania złego stanu samopoczucia. 

Dzieci chore nie będą mogły brać udziału w zajęciach stacjonarnych. 

W przypadku odgórnego zakazu prowadzenia zajęć stacjonarnych wszyscy uczniowie przechodzą automatycznie na tryb zajęć online.

Materiały dydaktyczne oraz zapis lekcji w formie video będą udostępnione kursantowi w wirtualnej klasie na cały okres roku szkolnego lub czas uczestnictwa w kursie. Aby mieć dostęp do wirtualnej klasy uczestnik musi posiadać konto mailowe w aplikacji Google Gmail.com. 

Zajęcia prowadzone są na żywo za pomocą aplikacji Google Meet i odbywają się w wirtualnych klasach, do których uczestnicy kursu  otrzymują dostęp. Uczestnicy wraz z prowadzącym cały czas mogą się komunikować i dokonywać korekty prac.

W wirtualnych klasach kursanci znajdą materiały z poszczególnych lekcji wraz z nagraniem video z zajęć. Umożliwi im to nadrobienie materiału w przypadku nieobecności. W wirtualnej klasie uczniowie mogą przesyłać zdjęcie swoich prac, by nauczyciel mógł dokonać dodatkowej korekty i udzielić wskazówek do dalszej pracy 

Aby brać udział w zajęciach online uczestnik musi mieć dostępny Internet, komputer stacjonarny, laptop lub smartfon (telefon) z włączoną funkcją  kamery i mikrofonu, aby mógł brać czynny udział w zajęciach. 

Aby mieć dostęp do wirtualnej klasy uczestnik musi posiadać konto mailowe w aplikacji Google Gmail.com.

Aby dołączyć do wirtualnego spotkania online, uczestnik otrzyma link przed pierwszymi zajęciami do spotkania online

Sprawdź czy ten kurs jest dla Twojego dziecka
Plan lekcji

Cena zajęć stacjonarnych

Standard Pacownia

802 godziny lekcyjne
 • Jednorazowe spotkanie (90 min)
 • Narzędzia i materiały plastyczne niezbędne do zajęć
 • Kameralne grupy od 4 do 10 osób
 • Udział w zajęciach bez konieczności podpisania umowy na pierwszych 4 zajęciach

Premium Pracownia

252miesięczne czesne
 • 35 spotkań 90 minutowych w roku szkolnym
 • 70 godzin lekcyjnych w roku szkolnym
 • 10 miesięcy nauki pod okiem doświadczonych nauczycieli
 • Dostęp online do materiałów dydaktycznych
 • Korekta prac i wskazówki do dalszej pracy
 • Kameralne grupy od 4 do 10 osób
 • Pierwszeństo udziału w zajęciach po podpisaniu umowy
 • Możliwość odrobienia zajęć w przypadku nieobecności
 • Katalog prac ucznia w Internetowej Galerii Artystów Malowanej Kuźni
 • Możliwość przejścia na tryb zajęć online lub hybrydowy (stacjonarny+online) w przypadku zakazu prowadzenia zajęć stacjonarnych
 • Dostęp do wirtualnej klasy w przypadku hybrydowego trybu prowadzeni zajęć online
 • Dostęp do nagrań video z każdej lekcji w przypadku hybrydowego trybu prowadzenia zajęć online
 • Kod rabatowy na zakup w sklepie CRAFTART.com.pl (10%)
 • Narzędzia i materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć

UWAGA!

Po pełnym roku udziału w programie edukacyjnym Malowanej Kuźni, uczniom kontynuującym naukę w naszej szkole przysługują upusty od CENY STANDARD PRACOWNIA:

 • 15 %  kontynuacja nauki - drugi i kolejny rok;
 • 20 % kontynuacj nauki, płatność  we wrześniu za cały rok;
 • 30% na drugie i kolejne dziecko (rodzeństwo)

Szczegółowy cennik

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak pracujemy z naszymi uczniami sprawdź założenia naszego programu