Zobacz, jak dzieci pracowaly podczas pleneru z Malowaną Kuźnią