Zajęcia zaczynają się po 15 wrześniu i trwają do czerwca. W miesiącu wrześniu trwają zapisy oraz odbywają się drzwi otwarte. Rok szkolny trwa zatem 10 miesięcy i obejmuje, w zależności od dnia tygodnia od 68 do 74 godzin lekcyjnych. W roku szkolnym 2020/2021 ilość godzin lekcyjnych dla każdej  z grup wynosi 70 godzin.